Zonuren in Nederland

Een aantal factoren zijn van invloed op het rendement van je zonnepanelen. Dit zijn onder meer de hellingshoek, schaduwinval, in welke richting je panelen zijn geplaatst en het aantal zonuren. In dit artikel bespreken we dit laatste onderdeel. Hierbij komen aan bod het gemiddelde aantal zonuren in Nederland, het aantal zonuren naar locatie of plaats en het effect van het aantal zonuren op het rendement van je zonnepaneel.

Gemiddeld aantal zonuren in Nederland

Onder zonuren wordt verstaan het aantal uren dat de zon ongehinderd, door bijvoorbeeld de wolken, op het land schijnt. Nederland heeft gemiddeld, volgens het KNMI, 1714 zonuren in een jaar (1991-2020). Omgerekend naar een percentage betekend dit dat, 19.5% van de tijd, de zon schijnt (er zitten 8765 uren in een jaar). De afgelopen tien jaren is het aantal zonuren beduidend hoger dan het langjarige gemiddelde. Zie ook onderstaande tabel. Zoals ook uit de tabel naar voren komt was het jaar 2020 met 2026 zonuren qua zon een absoluut top jaar. Het laagste aantal zonuren in Nederland is gemeten in 1988. Dat jaar bedroeg het aantal zonuren 1217.

JaarZonuren
20101772
20111836
20121730
20131710
20141844
20151894
20161881
20171763
20182090
20191963
20202026
Gemiddeld aantal zonuren in Nederland per jaar

Zonuren naar locatie/plaats

Het aantal zonuren varieert per locatie. Zo heeft een plaats aan de kust gemiddeld meer zon dan een plaats gelegen in achterland. Op onderstaande afbeelding is het verschil in het aantal zonuren weergegeven naargelang de locatie in Nederland.

Gemiddeld aantal zonuren in 2020 naar locatie of plaats in Nederland.

Zoals uit de afbeelding naar voren komt was het in 2020 het zonnigste in Zeeland en het minst zonnig in Overijssel. De plaats met de meeste zonuren was Vlissingen (2189.3 zonuren) en de plaats met de minste zonuren was Twente (1862.5 zonuren).

Rendement

De hoeveelheid zonuren is van directe invloed op het rendement van je zonnepanelen. Hoe meer (direct) zonlicht er op de zonnepanelen valt hoe hoger de opbrengst zal zijn. Zoals ook al hierboven naar voren kwam, is het aantal zonuren in Nederland niet gelijk.

Een zonnepaneel in het westen van Nederland zal gemiddeld meer direct zonlicht ontvangen dan een zonnepaneel in het oosten van Nederland. Dit is verschil is ook terug te zien in de opbrengsten. Het verschil qua opbrengst tussen de meest zonnige locatie in Nederland en de minst zonnige locatie in Nederland is ongeveer 10%.