Privacy Policy

Hieronder weergegeven het privacy beleid van directzonnepanelenkopen.nl. Bij eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen.

Verwerken Persoonsgegevens

Deze website verwerkt persoonsgegevens (naam, e-mailadres, IP-adres) bij het ontvangen van e-mailberichten. Deze informatie wordt opgeslagen bij de webhoster (Vimexx) van deze website. Eventuele gegevens worden gebruikt om een e-mail te kunnen beantwoorden (gerechtvaardigd belang). Het niet verstrekken van deze gegevens is technisch onmogelijk.

Europese Economische Ruimte

Gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet gedeeld met partijen buiten de Europese Economische Ruimte. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders bepaald.

Derden

Deze website verkoopt of deelt geen data met derden. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders bepaald. Wel wordt er informatie verzamelend door de webhoster (Vimexx) van deze website. Hierbij moet worden gedacht aan het IP-adres en informatie over de internetbrowser. Dit betreft noodzakelijke informatie om de systemen veilig te kunnen houden en om fouten op te kunnen sporen (logs).

Verkregen Gegevens

Deze website heeft geen gegevens verkregen van derden.

Veiligheid

Deze website maakt gebruikt van SSL. Alle overige infrastructuur wordt verzorgd door de webhoster (Vimexx) van deze website.

Bewaren

Gegevens (e-mailberichten) worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en gemiddeld eens per twee jaar verwijderd.

Rechten

Een betrokkene heeft het recht op inzage, correctie, het overdragen en verwijdering van zijn of haar gegevens. Eventuele toestemming tot het verwerken van gegevens kan worden beperkt of ingetrokken.

Klachten

Een betrokkene kan ten alle tijden een klacht indienen bij de toezichthouder persoonsgegevens (Autoriteit Persoonsgegevens).

Geautomatiseerde Besluitvorming

Deze website maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Contact

U kunt contact opnemen met directzonnepanelenkopen.nl via info@directzonnepanelenkopen.nl.

Naslag

  • Vimexx – Vimexx.nl
  • Autoriteit Persoonsgegevens – Autoriteitpersoonsgegevens.nl