Opstelling Zonnepanelen

Om het maximale uit je zonnepanelen te halen is het belangrijk om deze juist te plaatsen. Een goede opstelling zorgt voor een maximaal rendement en (eventueel) het evenredig opwekken van energie. Zaken waar rekening mee moet worden gehouden zijn onder andere de hellingshoek, de oriëntatie (richting) van de zonnepanelen en eventuele schaduwvorming.

De Hellingshoek

Stand van de zon naar uur. Weergegeven in graden.
Stand van de zon in graden (juni)

De zon komt op in het oosten draait naar het zuiden en gaat onder in het westen. Hierbij staat de zon op zijn hoogste punt in het zuiden (rond het middaguur). Zie ook de links weergegeven afbeelding.

Om de maximale hoeveel straling te ontvangen dient het zonnepaneel hierop te worden aangepast. De vuistregel luidt: hoe lager de zon, hoe kleiner de hellingshoek.

Een paneel dat is gericht op het zuiden zal een optimaal presteren bij een hellingshoek tussen de 30° en 45°. Een paneel dat gericht is op het westen daarentegen zal maximaal presteren bij een hellingshoek van 15°.

Zie onderstaande tabel voor een compleet overzicht. In de tabel zijn weergegeven de richting, de hellingshoek en het hiermee corresponderende rendement. Het rendement loopt van 0 tot en met 100% » Lees verder.

Hellingshoek15°30°45°60°75° 90°
West858075706055
Zuidwest909595908070
Zuid95100100958570
Zuidoost909590857565
Oost858075706050
Noordoost756555454035
Noord756045353020
Noordwest756555504035
Het rendement van de zonnepanelen t.o.v. de hellingshoek en de windrichting.

Oriëntatie / Richting Zonnepanelen

Naast de hellingshoek speelt ook de oriëntatie van of de richting waarin de zonnepanelen zijn geplaatst een grote rol als het gaat om de opbrengst. Dit komt ook in de bovenstaande tabel naar voren. Zo behalen zonnepanelen die gericht staan op het zuiden een rendement van maximaal 100%. Zonnepanelen die gericht staan naar het noorden, daarentegen, hebben een maximaal rendement van 75%. Mocht je de keuze hebben, kies er dan voor, om de panelen te richten naar het zuiden » Lees verder.

Oost-west Opstelling Zonnepanelen

Zoals we in de voorgaande paragraaf hebben kunnen lezen is het, als gaat om de maximale opbrengst, aan te bevelen om je zonnepanelen te richten naar het zuiden. Toch zijn er ook consumenten en bedrijven die kiezen voor een oost-west opstelling. Bij een oost-west opstelling worden er zonnepanelen gemonteerd die wijzen naar het oosten en worden er zonnepanelen gemonteerd die wijzen naar het westen. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wijzen, bijvoorbeeld:

  • Het evenredig opwekken van stroom. Door te kiezen voor een oost-west opstelling is het opwekken van energie gelijkmatiger over de dag verdeelt. Hier staat tegenover dat de totale hoeveelheid energie die zal worden opgewekt tot 15% lager zal zijn. Zie ook onderstaande afbeelding ter illustratie. Toch kan het verstandig zijn om, anticiperend op het einde van de salderingsregeling, zoveel mogelijk stroom zelf te gaan gebruiken.
  • Het plaatsen van meer zonnepanelen op een plat dak. Doordat bij een oost-west opstelling de panelen een relatief kleine hellingshoek hebben, zullen de panelen relatief weinig schaduw creëren. Dit maakt het mogelijk om de ruimte tussen de zonnepanelen tot een minimum te beperken. Hierdoor kunnen er tot 30% meer zonnepanelen worden geplaatst per m².
Oost-west opstelling versus een opstelling van zonnepanelen gericht op het zuiden.

Schaduwval en Zonnepanelen

Het spreekt voor zich dat een zonnepaneel in de schaduw minder stroom opwekt dan een zonnepaneel in de volle zon. Het is bij de installatie dan ook van groot belang dat er rekening wordt gehouden met objecten die potentieel schaduw kunnen gaan werpen. Hierbij kan worden gedacht aan bomen, schoorstenen of andere gebouwen.

Toch is het niet altijd mogelijk om dit te voorkomen en kan er een (deel) van de zonnepanelen in de schaduw komen te liggen. In een dergelijk geval is het van belang dat de juiste apparatuur wordt geplaatst. Mogelijke oplossingen zijn in dat geval:

  • Gebruik maken van meerdere strings (in serie geschakelde) zonnepanelen. Één string zonnepanelen voor de zonnepanelen die potentieel in de schaduw komen te liggen en één string voor de zonnepanelen waarbij dit niet aan de orde is. Iedere string dient vervolgens op de MTL-omvormer (Multi-string omvormer) te worden aangesloten. Mocht de ene string zonnepanelen nu in de schaduw komen te liggen dan zal dit geen effect hebben op de andere string. Eveneens zullen de MPP-trackers (deze zorgen voor de optimale verhouding van spanning en stroom) in de MTL-omvormer ervoor zorgen dat, ondanks de schaduw, het maximale uit het zonnepanelen zal worden gehaald.
  • Plaatsen van micro-omvormers. Door het plaatsen van micro-omvormers heeft ieder zonnepaneel zijn eigen omvormer en MPP-tracker. Indien een van de panelen in de schaduw komt te liggen dan heeft dit geen effect op de andere zonnepanelen.

Indien de juiste apparatuur wordt geplaatst hoeft schaduwval geen problemen op te leveren. Uiteraard zijn de opbrengsten van zonnepanelen in de schaduw wel lager dan van zonnepanelen in de volle zon » Lees verder.