Opbrengst Zonnepanelen per Maand

Om te kunnen bepalen hoeveel zonnepanelen je nodig hebt. Is het belangrijk om te weten wat de opbrengst is van je zonnepanelen per maand. In dit artikel bespreken we kort de verschillende elementen die van invloed zijn op de opbrengst van je panelen en geven we aan de hand van een tabel en een grafiek weer hoeveel opbrengst je mag verwachten in welke maand.

Opbrengst per maand

De opbrengst van zonnepanelen is niet iedere maand even hoog. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de opbrengst niet afhankelijk van de temperatuur maar van het aantal zonuren. Het spreekt voor zich dat er in winter minder zonuren zijn dan in de zomer. Onderstaande tabel geeft goed weer hoe de opbrengst is verdeeld over het gehele jaar. In de tabel is weer gegeven de maand, de opbrengst in procenten en de opbrengst van zonnepanelen per maand in kWh. In het laatste geval zijn we uitgegaan van 12 panelen van 350 Wp (4200 Wp) of 3570 kWh. Het gemiddelde verbruik van een Nederlands gezin is 3500 kWh per jaar.

MaandOpbrengst (%)Opbrengst (kWh)
Januari3107.1
Februari5178.5
Maart 8285.6
April12428.4
Mei13464.1
Juni13464.1
Juli13464.1
Augustus11392.7
September10357
Oktober7249.9
November3107.1
December271.4
Totaal van alle maanden: 100%3570 (kWH)
Verdeling van de opbrengst per maand

Grafiek

Voor de volledigheid hebben we de gegevens van bovenstaande tabel ook verwerkt in een grafiek. Zoals in de grafiek naar voren komt, zal de hoogste opbrengst worden gerealiseerd in de maanden mei, juni en juli. De minste opbrengst is te verwachten in de maanden november, december en januari.

Zonnepanelen opbrengst per maand verwerkt in een grafiek

Andere invloeden

Naast de maand zijn er ook andere zaken die de opbrengst van een zonnepaneel kunnen beïnvloeden. Hieronder hebben we de belangrijkste andere invloeden op een rijtje gezet.

  • Ligging op het dak. Zonnepanelen die zijn geplaatst op het zuiden hebben een hogere opbrengst dan zonnepanelen die op het noorden zijn geplaatst » Lees verder.
  • Hoek van het dak. De ideale hoek waarop zonnepanelen moeten worden geplaatst is 36°. Afwijkingen van deze hoek zullen leiden tot een lagere opbrengst » Lees verder.
  • Schaduw. Op het moment dat de zonnepanelen een (groot) deel van de dag in de schaduw liggen. Dan heeft dit een invloed op de opbrengst » Lees verder.
  • Locatie in Nederland. Ook de locatie binnen Nederland is van invloed op de opbrengst van zonnepanelen. Zo hebben mensen in het Westen (hier schijnt vaker de zon) een 10% hogere opbrengst dan mensen in het Oosten van het land » Lees verder.
  • Leeftijd van de panelen. Naar gelang de zonnepanelen ouder worden zal de opbrengst teruglopen. Bij panelen met een leeftijd van 25 jaar is deze vaak nog maar 80% van de originele maximale capaciteit.