Soorten Zonnepanelen

Er bestaan verschillende soorten zonnepanelen. In dit artikel bespreken we de verschillen tussen deze soorten. Hierbij gaan we in op de kosten, de levensduur en het rendement.

Verschillende Soorten Zonnepanelen

Soort zonnepaneel: Levensduur:Rendement:Kostprijs:
Monokristallijn25 jaar 28%€175 – €350
Polykristallijn25 jaar24%€150 – €300
Dunne film15 – 20 jaar22%€125 – €250

Grofweg zijn zonnepanelen onder te verdelen in twee hoofdcategorieën. Dit zijn enerzijds kristallijne zonnepanelen (monokristallijn of polykristallijn) en anderzijds dunne film zonnepanelen. Bij de eerste categorie zijn de zonnecellen in zonnepanelen opgebouwd uit gesneden plakjes silicium in kristalvorm. Bij de tweede categorie is een dun laagje halfgeleidend materiaal (soms silicium, maar vaak ook een ander materiaal) aangebracht op een (flexibele) ondergrond van glas, metaal of kunststof. Het marktaandeel van kristallijne zonnepanelen bedraagt ongeveer 85%. Het marktaandeel van dunne film zonnepanelen is ruwweg 12%.

Kristallijne Zonnepanelen

Er bestaan twee soorten kristallijne zonnepanelen, namelijk monokristallijne zonnepanelen (‘mono’) en polykristallijne zonnepanelen (‘poly’). Bij de eerste soort kristallijne zonnepanelen zijn de zonnecellen opgebouwd uit plakjes silicium die afkomstig zijn van één enkel (groot) kristal silicium. Bij de tweede soort kristallijne zonnepanelen zijn de plakjes silicium afkomstig van kristallen silicium die zijn samengevoegd (gegoten). Kristallijne zonnepanelen hebben een levensduur, mits goed onderhouden, van 25 jaar.

Monokristallijne Zonnepanelen

Een monokristallijn zonnepaneel.
Monokristallijn zonnepaneel

Monokristallijne zonnepanelen hebben een egaal en geordend voorkomen. De kleur van de panelen is of donker blauw of zwart. De panelen zijn herkenbaar aan de afgeronde hoeken van de zonnecellen. Het rendement is met 28% hoger dan polykristallijne en dunne film zonnepanelen. Hier staat tegenover dat de kostprijs eveneens hoger ligt.

Een veel verkochte variant is het full black zonnepaneel. Dit betreft een monokristallijn zonnepaneel met een zwarte achterplaat en zwart frame.

Polykristallijne Zonnepanelen

Een polykristallijn zonnepaneel.
Polykristallijn zonnepaneel

Polykristallijne zonnepanelen hebben, doordat de plakjes silicium afkomstig zijn van silicium kristallen die zijn samengevoegd, vaak een vlekkerig en rommelig voorkomen. De kleur van de panelen is lichtblauw en het rendement is met 24% hoger dan dunne film panelen maar lager dan monokristallijne zonnepanelen. De hoeken van de zonnecellen zijn bij polykristallijne zonnepanelen rechthoekig.

Dunne film Zonnepanelen

Naast kristallijne zonnepanelen bestaan er ook dunne film zonnepanelen. Bij dunne film zonnepanelen wordt een dun laagje halfgeleidend materiaal aangebracht op een ondergrond van glas, metaal of kunststof. Dunne film zonnepanelen zijn in vergelijking tot kristallijne zonnepanelen aanzienlijker goedkoper. Er wordt bij de productie van dunne film zonnepanelen minder halfgeleidend materiaal gebruikt. Het rendement is met 22% lager dan kristallijne zonnepanelen.

Een aantal dunne film zonnepanelen.
Dunne film zonnepanelen

Het is mogelijk om dunne film zonnepanelen flexibel te maken. Hierdoor zijn laatstgenoemde zonnepanelen breder inzetbaar dan de klassieke kristallijne zonnepanelen. Ook is het gewicht van de panelen lager waardoor ze ook kunnen worden gemonteerd op bijvoorbeeld carports en zonwering.

Dunne film zonnepanelen zijn doorgaans zwart van kleur en hebben, in tegenstelling tot kristallijne zonnepanelen, niet tientallen losse zonnecellen maar slechts een hele grote. De meest verkocht dunne film zonnepanelen zijn CIGS, CdTE en a-Si zonnepanelen. Dunne film zonnepanelen worden gemaakt van onder andere Cadmium (Cd), Koper (Cu) en Silicium (Si). De levensduur van dunne film zonnepanelen bedraagt tussen de vijftien en twintig jaar.