Levensduur Zonnepanelen en Omvormers

Bij de aankoop van zonnepanelen spelen een aantal factoren een rol. Aan de ene kant is dit de prijs en aan de andere kant de verwachte levensduur. In dit artikel gaan we in op dit laatste onderdeel. Wat is de gemiddelde technische levensduur van zonnepanelen en omvormers?

Technische levensduur van Zonnepanelen en Omvormers

De technische levensduur is de daadwerkelijke levensduur van een apparaat. Met andere woorden, hoelang gaat een apparaat mee zonder dat deze stuk gaat.

De gemiddelde levensduur van een zonnepaneel en de omvormer.

Bij zonnepanelen is de technische levensduur gemiddeld tussen de vijftien en 30 jaar. De levensduur is hierbij afhankelijk van de kwaliteit en het type zonnepaneel. Voor de kwaliteit geldt, hoe hoger de kwaliteit, hoe langer de levensduur. A-merk zonnepanelen gaan gemiddeld vijf jaar langer mee dan goedkope zonnepanelen.

Qua type zonnepanelen hebben polykristallijne (poly) en monokristallijne (mono) zonnepanelen de langste levensduur. Gemiddeld tussen de 25 en 30 jaar. Amorf (dunne film) zonnepanelen, daarentegen, hebben een levensduur van vijftien tot twintig jaar.

Omvormers hebben een beduidend kortere levensduur dan zonnepanelen. De gemiddelde levensduur van een omvormer is tien tot vijftien jaar. Dit betekent dat een bezitter van zonnepanelen, naar alle waarschijnlijkheid, tenminste eenmaal zijn omvormer zal moeten vervangen.

Let op! De technische levensduur van zonnepanelen staat los van het rendement. Weliswaar kunnen zonnepanelen voor een periode van vijftien tot 30 jaar stroom opwekken. Het rendement zal in deze periode wel afnemen. Na 25 jaar hebben zonnepanelen gemiddeld nog een rendement van 80% (ten opzichte van de originele capaciteit). Wel is het mogelijk om, door goed de zonnepanelen te onderhouden, dit rendementsverlies te beperken.