Geïntegreerde Zonnepanelen

Geïntegreerde zonnepanelen zijn zonnepanelen die in het dak zijn verwerkt. Deze panelen vallen minder op dan normale zonnepanelen. Hierdoor wordt het door de meeste mensen als een mooiere oplossing gezien. Naast het opwekken van energie doen deze zonnepanelen ook dienst al dakbedekking. Andere namen voor geïntegreerde zonnepanelen zijn indak zonnepanelen of BIPV zonnepanelen (Building Integrated PhotoVoltaics). Dit betekent zoveel als in het gebouw verwerkte zonnepanelen. Geïntegreerde zonnepanelen kunnen zowel in pannendaken als rieten daken worden geïntegreerd. Ook het plaatsen op dakkapellen is mogelijk. 

Alternatieven

Geïntegreerde zonnepanelen op een dak.

Naast geïntegreerde zonnepanelen (complete integratie) zijn er ook nog een tweetal alternatieven. Het eerste alternatief betreft het verhogen van de nok van het dak en het verhogen van de dakgoten. Hierdoor kunnen normale panelen worden geplaatst. Maar lijkt het alsof er indak zonnepanelen in het dak zijn verwerkt. Dit wordt uiterlijke integratie genoemd.

Het tweede alternatief betreft zonnedakpannen. Deze techniek geeft een nog mooier resultaat dan geïntegreerde zonnepanelen maar is nog niet uitontwikkeld. De prijzen zijn dan ook hoog en de opbrengsten laag. Een bekende product van deze geïntegreerde zonnepalen (of beter gezegd cellen) in dakpannen is Tesla. 

Montage kosten en de prijzen van geïntegreerde panelen

Zowel de prijs van de panelen als de kosten voor montage zijn bij geïntegreerde zonnepanelen (BIPV zonnepanelen) hoger dan bij normale panelen. Gemiddeld is dit anderhalf keer zo hoog.

Ook is het bij de aanschaf van geïntegreerde zonnepanelen niet mogelijk om het volledige btw-bedrag terug te kunnen vragen c.q. te kunnen verrekenen met het forfait. Dit heeft te maken met de dubbelfunctie van indak zonnepanelen (dakbedekking en zonnepanelen). Door deze dubbelfunctie kan, aldus de belastingdienst, slechts een derde van de totale btw-som worden teruggevraagd.

Aantal PanelenPrijs (incl. BTW)
10€8500
16€13500
20€18000

Risico op Brand

Het plaatsen van zonnepanelen brengt risico’s met zich mee. Een van die risico’s is een verhoogd risico op brand. Gemiddeld breekt er brand uit bij 0.01% van de huishoudens met zonnepanelen. Dit risico is bij zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd hoger. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen.

Huis met brandende zonnepanelen.

De eerste oorzaak is dat er sprake is van een complexere installatie. Hoe complexer een installatie, hoe groter de kans op fouten. De tweede oorzaak is dat het zonnepaneel vaak dicht, of te dicht, bij de dakisolatie is geplaatst. Dakisolatie kan gemakkelijk in brand vliegen. De derde oorzaak is het ontbreken van een niet brandbare laag (bijvoorbeeld dakpannen). Doordat geïntegreerde zonnepanelen in de plaats komen van de dakbedekking ontbreekt deze (extra) laag. De laatste oorzaak betreft de (verminderde) ventilatie. Doordat de panelen in het dak zijn verzonken kan er minder gemakkelijk lucht bij komen. Dit kan, wanneer de temperaturen te hoog oplopen, leiden tot brand.

Waterschade

Naast een verhoogt risico op brand kan er door geïntegreerde zonnepanelen te plaatsen ook waterschade ontstaan. Omdat geïntegreerde zonnepanelen een onderdeel zijn van je dak. Is het van belang dat de installatie ook goed in staat is om water af te kunnen voeren. Bij slordig uitgevoerde installaties in dit niet altijd het geval. Vraag de installateur dan ook om gebruik te maken van speciale montageframes. En voorkom dat er bij extreme neerslag, water blijft staan.

Verzekering en indak zonnepanelen 

Bij het plaatsen van zonnepanelen is het verstandig om contact op te nemen met je verzekeraar. Dit is ook bij geïntegreerde zonnepanelen het geval. Weliswaar worden geïntegreerde zonnepanelen onderdeel van je huis (aard- en nagelvast). Het komt voor dat verzekeraars indak systeem zonnepanelen expliciet uitsluiten. Ook kan het zijn dat er eisen worden gesteld aan de installatie. Dit komt door het verhoogde risico op brand en waterschade. 

Voordelen van geïntegreerde zonnepanelen

Indak zonnepanelen hebben een tweetal voordelen. Het eerste voordeel is dat ze mooier zijn dan normale zonnepanelen. Het tweede voordeel is geïntegreerde panelen minder druk uitoefenen op de dakconstructie dan normale panelen.

Nadelen van geïntegreerde zonnepanelen

Naast de hierboven besproken voordelen hebben geïntegreerde zonnepanelen ook een aantal nadelen. Het eerste nadeel is de prijs. Geïntegreerde panelen zijn duurder dan normale panelen. Het tweede nadeel betreft de opbrengst. De opbrengst van geïntegreerde panelen ligt, doordat deze warmer worden, lager dan bij normale panelen. Het derde nadeel ziet op het terugvragen van de BTW. Door de dubbelfunctie van geïntegreerde panelen kan slechts een derde van de BTW worden teruggevraagd. Het laatste nadeel ziet op de verhoogde kans op brand en waterschade. Bij een slechte montage bestaat er een verhoogde kans op brand of waterschade.