Garantie Zonnepanelen

Het kopen van zonnepanelen vergt een flinke investering. Het is dan ook van groot belang dat de garantie op de apparatuur en installatie afdoende is geregeld. Toch is dit lang niet altijd het geval. In dit artikel gaan we in op de verschillende facetten van de garantie. We bespreken hierbij de installatiegarantie, de product of fabrieksgarantie, de opbrengstgarantie, de vermogensgarantie en tot slot komen de faillissementen, garantiefondsen en verzekeringen aan bod.

Installatiegarantie

Garantie op zonnepanelen door installateurs.

De installatiegarantie voor zonnepanelen is de garantie die wordt gegeven door de installateur. Deze vorm van garantie ziet, zoals de naam al doet vermoeden, op het installatiewerk, maar ook op de zonnepanelen en de omvormer (op voorwaarde dat deze apparatuur bij de installateur is aangeschaft).

De gemiddelde termijn voor de installatiegarantie bedraagt twee jaar, maar loopt soms op tot vijf jaar. Indien er in deze periode gebreken ontstaan aan het systeem dan zal de installateur deze kosteloos moeten verhelpen. De garantie kan vervallen indien een derde partij, zonder toestemming van de installateur, wijzigingen aan het systeem aanbrengt. Schade veroorzaakt door buitengewone omstandigheden, zoals storm, valt niet onder de installatiegarantie.

Product of fabrieksgarantie

De product of fabrieksgarantie is de garantie die ziet op de individuele apparatuur. De fabrieksgarantie kent vaak een langere termijn dan de installatiegarantie. Gaat je apparatuur stuk en is de installatiegarantie al verlopen. Dan kun je dus nog steeds aanspraak maken op de fabrieksgarantie. De gemiddelde fabrieksgarantie op zonnepanelen is tien jaar. De gemiddelde fabrieksgarantie op omvormers is vijf tot tien jaar.

Goed om te weten! Naast de garantie op zonnepanelen en omvormers zit er ook vaak garantie op het bevestigingsmateriaal en de frames waarop de zonnepanelen zijn bevestigd.

Opbrengstgarantie

De opbrengstgarantie is een garantie die door de installateur wordt verleend en die een bepaalde opbrengst in euro’s van de zonnepanelen garandeert. Is de opbrengst van de zonnepanelen lager dan door de installateur is voorspelt. Dan zal de installateur het verschil tussen de werkelijke opbrengst en de geschatte opbrengst vergoeden. Deze garantie wordt, omdat de toekomst niet valt te voorspellen, zeer sporadisch aangeboden.

Vermogensgarantie

De vermogensgarantie is een vorm van garantie die ziet op het opwekvermogen van je zonnepanelen. Naarmate zonnepanelen ouder worden (degradatie) zullen ze minder stroom op gaan wekken (gemiddeld tussen de 0.5% en 2% per jaar). De vermogensgarantie geeft hierbij de zekerheid dat deze afname niet meer bedraagt dan een bepaald percentage. Bijvoorbeeld maximaal 10% over een periode van tien jaar. Is de afname van jouw zonnepanelen groter dan 10% dan kun je aanspraak maken op de vermogensgarantie.

Faillissementen, Garantiefondsen en Verzekerde Garantie

Het hebben van garantie is zoveel waard als de aanspraak die hierop kan worden gemaakt. Met andere woorden. Het hebben van garantie heeft alleen maar waarde als je deze garantie ook bij iemand kan verhalen. Met name dit laatste is niet altijd het geval. Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een faillissement of omdat de zonnepanelen zijn geproduceerd door een bedrijf in een ver land. Kijk bij de aanschaf van zonnepanelen dan ook verder dan je neus lang is en staar je niet blind op lange garantietermijnen van 20, 25 of 30 jaar of bijzondere garantievoorwaarden.

Het is dan ook aan te raden om alleen maar A-merk zonnepanelen te kopen bij installateurs die zijn aangesloten bij een garantiefonds (die de garantie dekt), die de garantie hebben verzekerend (bijvoorbeeld bij een verzekeraar) of die een onberispelijke staat van dienst hebben en naar alle waarschijnlijk niet failliet zullen gaan.