Apparatuur

Indien je je aan het oriënteren bent m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen. Dan zit je doorgaans met een hele hoop vragen. Zeker als het gaat om de apparatuur. In dit artikel proberen we de meest gestelde vragen hieromtrent te beantwoorden. We gaan hierbij in op de volgende onderwerpen: de verschillende typen omvormers en zonnepanelen, garantieregelingen, de levensduur en het onderhoud.

Soorten Zonnepanelen

Er bestaan grofweg twee verschillende typen zonnepanelen. Aan de ene kant kristallijne zonnepanelen en aan de andere kant dunne film zonnepanelen. In Nederland zijn het hoofdzakelijk de kristallijne zonnepanelen die worden verkocht. De kristallijne zonnepanelen hebben twee varianten. Dit zijn enerzijds de monokristallijne zonnepanelen, ook wel mono zonnepanelen genoemd. En anderzijds polykristallijne zonnepanelen, ook wel poly zonnepanelen genoemd. De zonnecellen van de kristallijne zonnepanelen zijn opgebouwd uit hoofdzakelijk Silicium. De zonnecel bij een dunne film zonnepaneel bevat daarentegen ook andere halfgeleidende materialen zoals Koper en Cadmium.

Type:Prijs: (per paneel)Rendement:Levensduur: (jaren)
Monokristallijne Zonnepanelen€175 – €35028%25
Polykristallijne Zonnepanelen€150 – €30024%25
Dunne Film Zonnepanelen€125 – €25022%15-20
De 3 soorten zonnepanelen afgebeeld. Een dunne film, polykristallijne en monokristallijne zonnepaneel.
Dunne film (links), Polykristallijn (midden), monokristallijn (rechts)

Monokristallijne zonnepanelen zijn vaak donkerblauw of zwart van kleur, hebben een egaal uiterlijk en zijn herkenbaar aan de afgeronde hoeken van de zonnecellen. Het rendement van de monokristallijne zonnepanelen bedraagt ongeveer 28%. Ten opzicht van polykristallijne en dunne film zonnepanelen zijn monokristallijne de duurste keuze. De in Nederland populaire full black zonnepanelen zijn monokristallijne zonnepanelen met een zwarte achterwand.

Polykristallijne zonnepanelen zijn lichtblauw van kleur en hebben vaak een vlekkerige voorkomen. De hoeken van de zonnecellen zijn rechthoekig. Het rendement van polykristallijne zonnepanelen bedraagt 24% en de panelen zijn goedkoper dan monokristallijne zonnepanelen, maar duurder dan dunne film zonnepanelen.

Dunne film zonnepalen zijn zwart van kleur, hebben slecht één grote zonnecel (i.p.v. tientallen zoals bij kristallijne zonnepanelen) en het rendement bedraagt 22%. In vergelijking tot kristallijne zonnepanelen zijn dunne film zonnepanelen de voordeligste keuze. Dunne film zonnepanelen kunnen ook flexibel worden geproduceerd. Laatstgenoemde maakt ze breed inzetbaar. » Lees verder over alle soorten zonnepanelen.

Geïntegreerde Zonnepanelen

Geïntegreerde zonnepanelen zijn zonnepanelen die, in tegenstelling tot reguliere zonnepanelen, in het dak worden verwerkt. Geïntegreerde zonnepanelen worden daarom ook wel indak zonnepanelen genoemd. Indak zonnepanelen hebben een dubbelfunctie. Enerzijds vervangen ze de dakbedekking en anderzijds wekken ze stroom op. De meeste mensen kiezen voor geïntegreerde zonnepanelen omdat ze deze mooier vinden dan normale zonnepanelen.

Indak zonnepanelen hebben, naast het hiervoor genoemde voordeel, ook een aantal nadelen. Zo zijn ze allereerst duurder om aan te schaffen en te monteren, is het slechts beperkt mogelijk om de BTW terug te vragen (i.v.m. de dubbelfunctie van de panelen), ligt het rendement lager bij reguliere panelen (slechtere ventilatie) en kan het de kans op brand vergroten. » Lees verder over Geïntegreerde zonnepanelen

Soorten Omvormers

Naast een aantal soorten zonnepanelen. Bestaat er ook een grote variëteit met betrekking tot de omvormers. De rol van een omvormer is het omzetten van gelijkstroom (dit wordt opgewekt door de zonnepanelen) naar wisselstroom (de stroom die uit het stopcontact komt).

Type OmvormerSchaduwdakGeluidPrijsRendement
String OmvormerOngeschikt+++++
Multi-string OmvormerDeels geschikt+-++++
Power Optimizers Geschikt +-++++
Micro OmvormersGeschikt+++ +++
Hybride OmvormerDeels geschikt +-+ ++

String Omvormer

Schematische tekening van een string omvormer.
String omvormer

Bij een string omvormer wordt een string (in serie geschakelde) zonnepanelen op een omvormer aangesloten. De omvormer is voorzien van één enkele MPP-tracker. Een MPP-tracker zorgt voor een maximale efficiëntie van zonnepanelen door de juiste combinatie van spanning en stroom vast te stellen. De enkele string omvormer is relatief goedkoop (tussen de €250 en €1000). Een groot nadeel van een (enkele) string omvormer is dat de zonnepanelen in een string elkaar (negatief) kunnen beïnvloeden. Ligt één van de panelen in de schaduw dan werkt dit door op de andere panelen in de string.

Multi-string Omvormer

Schematische tekening van een multi-string omvormer.
Multi-string omvormer

De multi-string omvormer is vergelijkbaar met de enkele string omvormer. Met dien verstande dat er meerdere strings zonnepanelen op kunnen worden aangesloten. De multi-string omvormer is voorzien van één MPP-tracker per string zonnepanelen.

Door de zonnepanelen slim te verdelen in meerdere strings, kan worden voorkomen dat panelen in de schaduw de panelen in de zon negatief beïnvloeden. Bijvoorbeeld door zonnepanelen die soms in de schaduw komen te liggen in een aparte string op te nemen. De multi-string omvormer is marginaal (enkele honderden euro’s) duurder dan de enkele string omvormer.

String Omvormer met Power Optimizers

Schematische tekening van een stringomvormer met power optimizers.
String omvormer met power optimizers

Een string omvormer met power optimizers is een (multi-)string omvormer waarbij de zonnepanelen, parallel geschakeld (dus geen serieschakeling), aan de omvormer worden gekoppeld. De zonnepanelen zijn allen individueel voorzien van een eigen MPP-tracker (de power optimizer).

Dit systeem heeft als voordeel dat slecht presterende panelen geen invloed kunnen uitoefenen op andere panelen. In tegenstelling tot de hieronder besproken micro-omvormer heeft een string omvormer met power optimizers wel een centrale omvormer. De prijs van de power optimizers ligt tussen de €50 en €150 per stuk plus de prijs van de omvormer.

Micro-omvormers

Schematische tekening van micro-omvormers.
Micro-omvormers

Bij micro-omvormers worden de zonnepanelen niet aangesloten op een centrale omvormer. Maar worden alle zonnepanelen, individueel, voorzien van een eigen omvormer (de micro-omvormer).

Dit type systeem heeft dezelfde voordelen als de string omvormer met power optimizers. Maar heeft als extra voordelen: dat het totale systeem gemakkelijker kan worden uitgebreid en dat het niet meer nodig is om een (grote) centrale omvormer in huis te plaatsen (geluidsoverlast). De prijs per stuk is plus-minus €250.

Hybride Omvormer

Schematische tekening van een hybride omvormer.
Hybride omvormer

Het laatste type omvormer betreft de hybride omvormer. Dit type (multi-)string omvormer kan, naast het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom, ook samenwerken met thuisbatterijen.

De omvormer zorgt ervoor dat de accu’s tijdig worden gevuld en dat deze weer worden aangesproken wanneer dit nodig is. Op dit moment wordt dit apparaat slechts sporadisch verkocht. N.a.w. zal dit veranderen wanneer de salderingsregeling wordt beëindigd. » Lees verder over alle soorten omvormers.

Levensduur

De levensduur van het gemiddelde zonnepaneel is afhankelijk van het type paneel en de kwaliteit. Toch zijn er wel een aantal grove schattingen te maken. De levensduur van een (doorsnee) monokristallijn en/of polykristallijn zonnepaneel bedraagt ongeveer 25 jaar. Dunne film zonnepanelen hebben een kortere levensduur. Deze ligt tussen de vijftien tot 20 jaar. Voor omvormers, tot slot, is de geschatte levensduur tien tot vijftien jaar. » Lees verder over de levensduur van zonnepanelen en omvormers.

Garantie

Bij de installatie van zonnepanelen wordt er doorgaans garantie verstrekt. Deze garantie kan zien op verschillende onderdelen. De belangrijkste vormen van garantie zijn:

  • Installatiegarantie. Deze garantie ziet op het installatiewerk en omvat zaken als losgeschoten kabels of zonnepanelen die niet goed zijn bevestigd. De installatiegarantie bedraagt tussen de twee en vijf jaar.
  • Fabrieksgarantie. Deze garantie wordt verstrekt door de fabrikant van de zonnepanelen, frames en omvormers. De garantietermijn is doorgaans langer dan de installatiegarantie en kan bij zonnepanelen oplopen tot tien jaar.
  • Opbrengstgarantie. Bij deze vorm van garantie wordt een bepaalde opbrengst in euro’s door de leverancier gegarandeerd.
  • Vermogensgarantie. Deze vorm van garantie ziet op het degraderen van de zonnepanelen. Wanneer het degraderen te snel verloopt dan kan een beroep op de vermogensgarantie worden gedaan. » Lees verder over de verschillende vormen van garantie bij zonnepanelen en omvormers.

Onderhoud

Om de levensduur van zonnepanelen te vergroten en het rendement te behouden, is het van belang om (regelmatig) onderhoudt uit te (laten) voeren. Dit onderhoud kan bestaan uit het schoonmaken van de zonnepanelen en/of het (laten) uitvoeren van een technische inspectie.

In Nederland dienen zonnepanelen gemiddeld eens per twee of drie jaar te worden schoongemaakt. Het kan zijn dat het vaker dient te gebeuren. Dit is met name het geval bij zonnepanelen met een kleine hellingshoek. Het schoonmaken van de zonnepanelen dient te gebeuren met een zachte spons en er hoeft geen schoonmaakmiddel te worden gebruikt. Wel is het aan te bevelen om osmose water te gebruiken. Dit water bevat geen kalk of mineralen en droogt hierdoor streeploos op.

Naast het schoonmaken van de zonnepanelen is het ook verstandig om eens in de vijf jaar een technische inspectie te laten uitvoeren. Deze kost gemiddeld €150 euro. Tijdens een technische inspectie zal de technische staat van de installatie worden gecontroleerd. Denk hierbij aan het controleren van alle bevestigingen, de zonnepanelen en de omvormer. » Lees verder over het onderhouden van zonnepanelen en omvormers.